profile

मल्लरानी गाँउपालिका

गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय

खलंगा, प्यूठान

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2081-04-05

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2024
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ